Hem » Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet

Stärker svensk film

Guldbaggegalan: Taste PR ansvarade 2005-2010 för projektledningen för hela evenemanget (förhandla lokaler, förtäring, dryck, boka personal, underhållning, transport, säkerhet, kontakt med sponsorer, administrera register, inbjudningar och OSA, intervjuer på plats, volontärer, körschema, budgetsammanställning och uppföljning mm) kring Guldbaggegalan utom själva TV-sändningen.
För 2009 och 2010 års gala även ansvariga för gästhanteringen (inbjudningsregister, utskick, svarshantering, gästernas placering i salongen, biljettdistribution
etc).
Rådgivning gäst- och medialogistik på röda mattan för 2015 och 2016 års gala samt ansvarig på plats tillsammans med Filminstutets presschef.

Om Svenska Filminstitutet:
Stiftelsen Svenska Filminstitutet arbetar för att stärka den svenska filmen i alla led - från idé till färdig film, under dess lansering i Sverige och världen, och genom att bevara den för eftervärlden i vårt arkiv.

Sstiftelsen grundades 1963 av staten och filmbranschens olika organisationer. Uppdragen – att stödja produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet och att representera svensk film internationellt – finns definierade i filmavtalet, filmpropositionen och i det årliga regleringsbrevet.