PR & Kommunikation

Konsult inom PR och kommunikation

Planerar och genomför uppdrag för företag, organisationer och personer. Genom åren har jag arbetat med uppdragsgivare inom en rad olika branscher med olika målgrupper och olika förutsättningar.

Referenser

Några exempel på uppdragsgivare

Jag arbetar med strategisk rådgivning, krishantering, massmediekontakter riks och lokalt, sociala medier, word of mouth-PR, person-PR, medieträning samt projektledning.